Verrassend: sociale media geven vrouwen minder stress

Uit recent onderzoek blijkt dat vrouwen die gebruik maken van sociale media minder stress hebben dan vrouwen die dat niet doen.

Bij mannen is het verschil niet significant. De booschap is duidelijk, vrouwen maak gebruik van de sociale media zoals Facebook, Twitter, etc.

Facebook en Twitter geven je minder stress

Of toch niet? Hoewel er ook al is aangetoond dat mensen meer stress kunnen krijgen door gebruik maken van sociale media is dit niet noodzakelijk.

Het verhoogde risico heeft immers te maken met het feit doordat men geconfronteerd wordt met andermans problemen en schrik krijgt dat men hiermee zelf ook ooit geconfronteerd wordt.

Een onderzoek van het Amerikaanse Pew Research Center uitgevoerd op achttienhonderd mensen (zowel mannen als vrouwen) toont juist aan dat vrouwen die regelmatig op Twitter zitten en e-mails ontvangen of sturen minder stress hebben dan vrouwen die dit niet doen.

De resultaten

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt duidelijk dat vrouwen baat hebben bij het gebruik van sociale media.

Het onderzoek haalt zijn cijfers uit een waardeschaal die van 0 tot 30 reikt. De gemiddeldes lagen bij de vrouwen op 10,5 procent en bij de mannen iets lager, 9,5%.

Er is nauwelijks een verschil tussen mannen die niet of nauwelijks gebruik maken van sociale media en mannen die hiervan wel gebruik maken. Bij vrouwen is het verschil verbazingwekkend groot.

Daar ligt het percentage in stressgewaarwording maar liefst 21 procent lager bij vrouwen die vaak op Facebook, Twitter of Youtube zitten dan bij vrouwen die dat niet doen.


Plaats een reactie

Jouw e-mail adres is niet zichtbaar op de website