Veiligheid van escorts / Safety of escorts

Hallo!

Mijn naam is Pia Struyf en ik ben doctoraal onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel. Momenteel voer ik een onderzoek naar de veiligheidsbeleving van vrouwelijke escorts (personen die tegen betaling seksuele diensten aanbieden op een out-calllocatie) tijdens en buiten de uitoefening van hun job. Dit thema onderzoek ik in zowel België als Nederland, onder andere om de impact van het nationaal en lokaal beleid mee in rekening te kunnen nemen (legalisering versus gedoogbeleid/decriminalisering).

  • Ben jij een meerderjarige vrouw?
  • Werk je als zelfstandig escort of bij een escortagentschap?
  • Is out-call escorting jouw hoofd- of bijberoep (geweest)?
  • Werk je in België en/of Nederland?

Dan ben jij de persoon die ik zoek! Tijdens een (fysiek of digitaal) interview op een locatie naar keuze, gaan we open in gesprek over jouw job.

In ruil voor je deelname kan je, indien gewenst, €50/uur ontvangen. Ik garandeer volledige anonimiteit én discretie.

Wil je graag deelnemen of ontvang je graag nog extra informatie?

Contacteer me via:

Mail: pia.struyf@vub.be
Tel./WhatsApp: +32 491 76 40 93

Of meld je aan via het contactformulier


Hello!

My name is Pia Struyf and I am a doctoral researcher at the Vrije Universiteit Brussel. Currently, I am studying the perception of safety of female escorts (women who offer sexual services for a fee at an out-call location) during and outside the performance of their job. I am researching this topic in Belgium and the Netherlands, to consider the impact of national and local policy (legalization versus decriminalization).

  • Are you an adult female?
  • Do you work as an independent escort or at an escort agency?
  • Is or was out-call escorting your main or side occupation?
  • Do you work in Belgium and/or the Netherlands?

Then you are the person I am looking for! During a (physical or digital) interview at a location of your choice, we will talk openly about your job.

In exchange for your participation, you can, if desired, receive €50/hour. I guarantee complete anonymity and discretion.

Would you like to participate or would you like to receive additional information?

Contact me:

Email: pia.struyf@vub.be
Phone/WhatsApp: +32 491 76 40 93

Or register via this contact form