Nieuw nummer voor GOLD activaties!

Beste adverteerders,

Graag informeren we u dat Redlights een nieuw telefoonnummer in gebruik zal nemen voor het activeren van GOLD advertenties.

Vanaf heden zal het nummer 4100 in gebruik genomen worden i.p.v. de shortcode 6016.

Er zal niets veranderen aan de werkwijze, tevens blijft de kost van een GOLD-activering hetzelfde (2€ / activatie).

Om uw advertentie GOLD te activeren kan u uw unieke advertentie code “RLxxxxx” naar 4100 sturen.
U kan uw unieke advertentie code terugvinden op uw dashboard, bij uw advertentie. Dit is een code bestaande uit 2 letters “RL” gevolgd door cijfers. Deze code stuurt u per SMS naar 4100, vervolgens krijgt u een SMS ter bevestiging dat de activatie geslaagd is.

Heeft u nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren!

E-mail: info@redlights.be
Tel: (+32) 02/588 70 76
Whatsapp: (+32) 0478/54 26 94

UPDATE:
De problemen om via provider BASE (waaronder Mobile Vikings, Jim Mobile, …) te activeren zijn opgelost. U kan gebruik maken van het nummer 4100.


Ondervindt u nog problemen met het nieuwe nummer? Neem contact met ons op en geef uw GSM nummer door. Op heden kan u nog gebruik maken van het nummer 6016.


Dear advertisers,

We want to inform you that Redlights will use a new phone number for GOLD activations.

From now on the number 4100 will be used instead of the shortcode 6016.

Nothing will change on the method to activate your advert as GOLD, the cost of a GOLD activation will also remain the same (€2 / activation).

To activate your GOLD  advert, you can send your unique advert code “RLxxxxx” to 4100. You can find your unique advert code on your dashboard, next to your advert. This is a code consisting of 2 letters “RL” followed by numbers. This code you send to 4100, then you will receive an SMS confirming that the activation has been successful.

If there are any questions, don’t hesitate to contact us.

E-mail: info@redlights.be
Tel: (+32) 02/588 70 76
Whatsapp: (+32) 0478/54 26 94

UPDATE:
The problems for sending an activation SMS with provider BASE (including Mobile Vikings, Jim Mobile, …) have been solved. You can use the number 4100 as of now.


Still having problems with the new number? Please contact us and pass your number. For now, you can still use the short code 6016.


Plaats een reactie

Jouw e-mail adres is niet zichtbaar op de website