De uitbuiting van minderjarigen tegengaan

Samen met Child Focus doet Redlights er alles aan om minderjarige sekswerkers te weren. Toch kunnen we dit nooit 100% voorkomen. En daarom hebben we jouw hulp nodig. Want alleen samen kunnen we seksuele uitbuiting van minderjarigen tegengaan en hen de nodige hulp bieden. Ben je niet zeker of de opgegeven leeftijd correct is? Of kan de sekswerker niet aantonen dat ze 18 jaar is? Breek het contact dan af en meld dit anoniem aan Child Focus op het gratis nummer 116 000 of via het online meldingsformulier

Je kan ook minderjarigheid vermoeden wanneer de sekswerker 24/7 beschikbaar is, steeds op locatie komt of wanneer het in de advertentie niet de sekswerker zelf is die zijn/haar diensten aanbiedt. 

Maakt u zich zorgen over uw seksuele gevoelens of gedrag ten aanzien van minderjarigen, of die van een naaste? Dan kan u anoniem terecht bij Stop It Now!.

Indien u als klant een sekswerker ontmoet met hulpvragen kan u hem of haar doorverwijzen naar Violett (Vlaanderen) en Alias (Brussel) en Espacep (Wallonië). In situaties van mensenhandel kan er ook anoniem contact worden genomen met de centra mensenhandel: Payoke (Vlaanderen) en PAG-ASA (Brussel) en ASBL Sürya (Wallonië). Voor dringende politiehulp belt u 101. Aangifte voor niet dringende politiehulp doet u bij de lokale politiezone.

Dit initiatief heeft de steun van: